Tři hermelíny pro krále sýrů pod nebem,
Sedm vládcům výčepních v hospodách z kamene,
Devět mužům - každý je v oleji naložen,
Jeden pro Fousáče, jenž dlí na pípě
v zemi České, kde se snoubí pivo se sýrem.
Jeden sýr Hermelín vládne všem, Jeden jim všem káže,
Jeden všechny překoná, na chuťové buňky se váže.
v zemi České, kde se snoubí pivo se sýrem.